Stefan Karadzha 35
Vishovgrad, Bulgaria

www.arv.international

ABOUT ARV.I
OVERVIEW
APPLICATION

ARCHIVE 2022
ARCHIVE 2021
ARCHIVE 2019
ARCHIVE 2018


ARV.I is a place for artists
to find inspiration, focus
on their work and develop individual exhibition projects.

GUIDE

Exhibition space
HEERZ TOOYA


For any inqueries contact:
post@arv.international


︎ ︎ ︎


Mark

Dubious Chalk Circle
Lars Nordby
“DUBIOUS CHALK CIRCLE”
Lars Nordby 
Archeological Musuem, Veliko Turnovo
18.05.2019 - Preview 6pm

More information on the following link: 
https://www.larsnordby.com/Dubious-Chalk-Circle

The Archeological Museum in Veliko Turnovo presents a new art installation by Lars Nordby, titled Dubious Chalk Circle, in the garden during the European Night of Museums. The installation is part of Nordby’s continuous exploration of identity in relation to his ongoing idea on the irrelational. Dubious Chalk Circle is inspired by the philosopher Jacque Rancière and his take on The Master Builder through a review of Maurice Maeterlinck. The mise-en-scene is dedicated to Henrik Ibsen's approach and manner of immateriality concerning the notion of identity.

Voiceover by Leonid Yovchev, original score composed by Mirian Kolev, and translation of manuscript by Stefan Krastev.

/
Ларс Нордби ще представи новата си инсталация "СЪМНИТЕЛЕН ТЕБЕШИРЕН КРЪГ” в градината на Археологическия Музей във Велико Търново. Представянето ще бъде по време на Нощта на Музеите. Инсталацията е резултат от дългогодишният интерес и проучвания на Нордби върху темата за идентичността. "Съмнителен тебеширен кръг" е вдъхновена от френския философ Жак Рансие и неговият анализ на "The Master Builder" през рецензията на Морис Метерлинк. Мизансцена в настоящата инсталация е свързан с подхода на Хенрик Ибсен, дематериализиране на отношението за разбиране на идентичността.


Глас - Леонид Йовчев, композитор на музиката - Мириян Колев, превод на текста - Стефан Кръстев


The installation is supported by / Изложбата е спонсорирана от: the Archeological Museum and the European Nights of Museums in Veliko 2019 / Археологически музей.