Heerz Tooya
ARV.I

Hedda Hørran
дом - harmony is the great law of nature my mouth

24.09. – 16.10.2022
 • Missing alternative text
  The door, welcome! (Spider)
 • Missing alternative text
  Heerz Lookinacha (Moth)
 • Missing alternative text
  The Fly
 • Missing alternative text
  Home (Hive)
 • Missing alternative text
  Heerz Tooya (Moth)
 • Missing alternative text
  The door, welcome! (Wasp)
 • Missing alternative text
  дом, 2022 Installation view
 • Missing alternative text
  Christina (the gate)
 • Missing alternative text
  Christina (the gate)
 • Missing alternative text
  дом, 2022 Installation view
 • Missing alternative text
  Witches brew(Plums, pears)
 • Missing alternative text
  The three wyrd sisters
 • Missing alternative text
  дом, 2022 Installation view
 • Missing alternative text
  I love Coca Cola, as above so below
 • Missing alternative text
  Window to my soul (doodles)
 • Missing alternative text
  Witches brew (taffel)
 • Missing alternative text
  Domus
 • Missing alternative text
  The keys (Apple - miss you, Bulgaria 🐬)
 • Missing alternative text
  Rosette
 • Missing alternative text
  дом, 2022 Installation view
 • Missing alternative text
  дом, 2022 Installation view
 • Missing alternative text
  Christina (the gate)

Locked behind closed doors facing unhinged possibilities. Tagged, ripped, and told naturally that the seethrough fences are imaginary. Implementing compositive debris of rust, ruins, and carved hints, Hørran's exhibition embraces the poetic habitat of human entanglement with natural ersatz. At the forefront, the material Hørran situates unfolds an attitude of objecthood in line with combinations of its unconditional metaphysical stealth.

Leaf

Allocated mystery - fit for internal affairs

Linguistic parkour - doodles

Moments of tranquility, daft saturations, and fermented parlors. Humanity perishes and has left behind extramundane riddles. If a stairway leads to nothing, doors and gateways surpass the expected. Hørran lets us pickle, peeling the material hadron.

Apple brigade.

Baccate

- Lars Nordby

Заключени зад затворени врати, изправени пред неочаквани възможности. Маркирани, изтръгнати и естествено, че прозрачните огради са въображаеми. Внедрявайки композитни отломки от ръжда, руини и издълбани намеци, изложбата на Хьорон прегръща поетичното местообитание на човешкото заплитане с лъжовната природа. На преден план, материалът, който Хьорон поставя, разгръща отношение на обектност в съответствие с комбинации от неговата безусловна метафизична скритост.

Листо

Разпръсната мистерия - годна за душевни дела

Езиков паркур - драскулки

Моменти на спокойствие, луди насищания и ферментирали салони. Човечеството загива и е оставило след себе си извънземни загадки. Ако едно стълбище не води до нищо, вратите и порталите надминават очакваното. Хьорон ни позволява да мариноваме, да отлепим материалния адрон.

Ябълкова бригада.

Baccate

- Ларс Нордби

Hedda Hørran (b.1989, Norway), holds a MFA from National Academy of Arts in Oslo and BFA from Trondheim Academy of Fine Art. She has also studied creative writing in the University of South-Eastern Norway, and Art photography in the Norwegian School of Photography. Hørran works within the fields of sculpture, installation and writing. Performatively, time- and site specific, with found material. Her work has been shown in Spriten Kunsthall, Rake Visningsrom, Hulias and Hinterconti, and up-comming shows include a solo at Billedhoggerforeningen in Oslo. www.heddahorran.com

Хеда Хьорон (р. 1989 г., Норвегия), притежава магистърска степен от Националната академия по изкуства в Осло и бакалавърска степен от Академията за изящни изкуства Трондхайм. Освен това е учила творческо писане в Университета на Югоизточна Норвегия и художествена фотография в Норвежкото училище по фотография. Хьорон работи в областта на скулптурата, инсталацията и писането. Изпълнение, специфично за времето и мястото, с намерен материал. Работата й е показвана в Spriten Kunsthall, Rake Visningsrom, Hulias и Hinterconti, а предстоящите изложби включват самостоятелна изложба в Billedhoggerforeningen в Осло. www.heddahorran.com

The exhibition is supported under the "Program for the Restoration and Development of Private Cultural Organizations" of the National Fund for Culture, Bulgaria. Tequila Bar Fnky Mnky also supports the exhibition.

Изложбата се осъществява с подкрепата на Tequila Bar Fnky Mnky. Изложбата е финансирана по "Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации" на Национален Фонд Култура.

 • Национален Фонд „Култура“
 • Veliko Tarnovo
 • Tequila Bar Fnky Mnky