Heerz Tooya
ARV.I

Dimitar Shopov
Bitaka na Mitaka

30.04. – 15.05.2022
 • Missing alternative text
  Bitaka na Mitaka, 2022 Installation view
 • Missing alternative text
  Bitaka na Mitaka, 2022 Installation view
 • Missing alternative text
 • Missing alternative text
 • Missing alternative text
 • Missing alternative text
 • Missing alternative text
 • Missing alternative text
 • Missing alternative text
 • Missing alternative text
 • Missing alternative text

Collecting and hunting are considered the most successful adaptation to competition in the natural world for at least 90% of human history. Finding food and materials requires a high degree of flexibility, adaptability, and specialized knowledge. Historically, as soon as supplies became scarce, humans moved on and gained knowledge of their environment. The development of tools became more and more sophisticated. Today, living conditions change in just a few days due to external influences. We may find ourselves in a similar situation and have to adapt flexibly to the new circumstances.

Shopov moves like one of our prehistoric friends. But despite the diversity in his natural surrounding, there is only a small number of items he chooses from. His gaze is focused on one particular type, the scrap. Just as each plant has its healing power, each object left alone on the street hides a characteristic detail. Color, shape, materiality, and location are the criteria that decide which object goes into the basket, finding its way into Shopovs studio. It requires experience in reading the traces and stories and being aware of the sense of place and time. In the exhibition, titled Bitaka na Mitaka, we see an accumulation of various materials collected in modern times. The same rules apply as about 10,000 years ago. First come, first serve. Every visitor has the possibility to find their object and to negotiate. However, there is also the possibility of simply strolling through the market and have a chat. - Paul Voggenreiter

Dimitar Shopov (b. 1980, Kardzhali, Bulgaria) lives and works in Plovdiv in Bulgaria. He graduated in Scenography at AMTII (2005) and Scenography at the National Academy of Arts (2007). Shopov often describes himself as an ethnographer, working in various fields of contemporary visual arts, performance, cinema and literature. Heerz Tooya с гордост представя самостоятелната изложба, озаглавена Битака на Митака, на визуалния художник Димитър Шопов.

Събирането и ловът се считат за най-успешната адаптация към конкуренцията в естествения свят за 90% от човешката история. Намирането на храна и материали изисква висока степен на гъвкавост, адаптивност и специализирани умения. Исторически погледнато, веднага щом ресурсите намаляват, хората започват да развиват своите умения и да изследват средата около себе си. Разработването на инструменти става по-сложно. Днес условията на живот се променят само за няколко дни поради външни влияния. Може да се окажем в подобна ситуация и трябва да се адаптираме гъвкаво към новите обстоятелства.

Шопов се движи като един от нашите праисторически приятели. Но въпреки разнообразието в естествената му среда, той има интерес и избира малък брой обекти. Погледът му е фокусиран върху един конкретен вид, скрапът. Както всяко растение има своята лечебна сила, така и всеки предмет, оставен сам на улицата, крие характерен детайл. Цвят, форма, материалност и местоположение са критериите, които решават кой обект ще влезе в пазарската кошница, намирайки своя път до ателието на Шопов. Изисква се опит в разчитането на следите и историите и осъзнаване на усещането за място и време. В изложбата, озаглавена Битака на Митака, виждаме натрупване на различни материали, събрани в днешно време. Важат същите правила както преди около 10 000 години - кой превари, той завари. Всеки посетител има възможност да намери своя обект и да се пазари с автора. Има обаче и възможността просто да се разхождате из пазара и да си поговорите. - Пол Вогенрайтер

Dimitar Shopov (b. 1980, Kardzhali, Bulgaria) lives and works in Plovdiv in Bulgaria. He graduated in Scenography at AMTII (2005) and Scenography at the National Academy of Arts (2007). Shopov often describes himself as an ethnographer, working in various fields of contemporary visual arts, performance, cinema and literature.

Димитър Шопов (род. 1980 г., Кърджали) Завършил е сценография в АМТИИ през 2005, и пак сценография в Националната художествена академия през 2007, изявява се в различни сфери – съвременни визуални изкуства, сценични и перформативни изкуства, кино и литература. Живее и работи Пловдив, по-точно – „Попското здание“, както наричат сградата с многото художнически ателиета в Пловдив. Напоследък по-често влиза в ролята на режисьор, отколкото на художник, но самият той често се определя просто като етнограф.

The opening night is supported by Tequila Bar Fnky Mnky, serving free drinks.

 • Tequila Bar Fnky Mnky